Giới thiệu

Thông tin liên hệ

Cơ sở 1: 626/8 Đường 2 Tháng 9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0917 300 577

Cơ sở 2: K597 Núi Thành, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0917 300 577

Email liên hệ: caotam777@gmail.com, phongthuamcaotam@gmail.com

0917 300 577